FANDOM


Good Feel

Producer

Etsunobu Ebisu

Director

Koichi Ogawa

Game Design

Tomoya Sugiyama

Program Director

Daisuke Kobayashi

Programming

Takuma Miura

Tatsunori Wada

Takuto Miyamoto

Art Director

Masashi Tsuboyama

Character Design

Kimika Yagi

Graphic Design

Erika Tsukahara

Midori Ishibashi

Yui Namizaki

Asami Kawabata

Tadanori Tsukawaki

Music & Sound Effects

Akihiro Juichiya

Tomoya Tomita

Nintendo

Producers

Kouichi Kawamoto

Toyokazu Nonaka

Associate Producers

Ryusuke Niitani

Yoshiaki Onishi

Graphic Supervisors

Akiko Kato

Chiaki Aida

Yo Onishi

Sound Director

Kenji Yamamoto

Sound Coordination

Minako Hamano

Technical Supports

Shingo Okamoto

Toru Inage

Yuta Ogawa

SPD Technology Group

Debug

Manabu Matumoto

Shigeo Takada

Atsushi Takeda

Masahiro Kishi

Mario Club

Localisation Coordination

Paul Logue

European Localisation

NOE Localisation

North American Localisation

NOA Localization

Advisor

Takehiko Hosokawa

General Producer

Shinya Takahashi

Executive Producer

Satoru Iwata