FANDOM


These are the credits to Chibi-Robo!: Park Patrol.

Staff Credits

Director

Hiroshi Moriyama

Programming

Masahiko Kikuchi

Tsukasa Namba

Yu Muto

Design & Animation

Fumikazu Tanaka

Main Map & Object Design

Daisuke Ooshita

Playset Design

Tsuyoshi Inoue

Music, SE, and Sound Director

Eishin Kawakami

North American Localization

Thomas Connery

Ann Lin

North American Localization Management

Jeff Miller

Leslie Swan

Bill Trinen

Nate Bihldorff

General Support

Sayuri Yajima

Artwork

Sachiko Nakamichi

Yasuko Sugiyama

Keisuke Kadota

Technical Support

Hironobu Kakui

Masahiro Takeguchi

Debug

Super Mario Club

North American Debug

NOA Product Testing

Debug Support

Toshihiko Okamoto

Sayoko Yokote

Special Thanks

Miki Yamauchi

Skip First Dept.

Skip 24th Dept.

Takayuki Shindo, Bandai Co., Ltd.

Asako Haruhana

Takeshi Kimura

Toru Hashimoto

Project Management

Keisuke Terasaki

Supervisor

Kenshiro Ueda

Producer

Kensuke Tanabe

Hiroshi Suzuki

Executive Producer

Satoru Iwata