FANDOM


Credits to Chrono Trigger

Original Staff

Producer

Kazuhiko Aoki

Directors

Takashi Tokita

Yoshinori Kitase

Akihiko Matsui

Character Design

Akira Toriyama

Supervisor

Yuji Horii

Hironobu Sakaguchi

Music

Yasunori Mitsuda

Nobuo Uematsu

Main Program

Keizo Kokubo Katsuhisa Higuchi

Sound Program

Minoru Akao

Sound Engineer

Eiji Nakamura

Graphic Director

Yasuhiko Kamata

Masanori Hoshino

Tetsuya Takahashi

Story Plan

Masato Kato

Event Plan

Hiroyuki Itou

Keisuke Matsuhara

Hiroki Chiba

Field Plan

Keita Eto

Kenichi Nishi

Battle Plan

Makoto Shimamoto

Haruyuki Nishida

Toshiaki Suzuki

Battle Program

Toshio Endo

Kiyoshi Yoshii

World Map Program

Kazumi Kobayashi

Menu Program

Akihiro Shimitsu

Visual Program

Koji Sugimoto

Ken Narita

Effect Graphic

Hirokatsu Sasaki

Yukio Nakatani

Field Graphic

Shinichiro Okaniwa

Manabu Daishima

Toshiya Hasui

Matsuzo Itakura

Tetsuya Nomura

Kazuhiro Okawa

Yoshinori Ogura

Yasuke Naora

Takamichi Shibuya

Shinichiro Hamasaka

Akiyoshi Masuda

Masaaki Hayashi

Takayuki Odachi

Yasuyuki Honne

Character Graphic

Hiroshi Uchiyama

Taizo Inukai

Fumi Nakashimi

Monster Graphic

Kouichi Ebe

Tsutomu Terada

Tadahiro Usuda

Map Design

Mami Kawai

Akane Haruki

Hiroto Yamamoto

Hidetoshi Kezuka

Kaname Tanaka

Executive Producer

Tetsuo Mizuno

Hitoshi Takemura

Hisashi Suzuki

Translator

Ted Woolsey

Weimin Li

Aiko Ito

Rika Maruya

Noriko Wada

Sound Effect

Yoshitaka Hirota

Chiharu Minekawa

Tadakazu Okano

Yasuaki Yabuta

Test Player

Kenichi Shinoda

Ken Sakuyama

Tomoko Moriyasu

Haruo Ogura

Hirotsugu Yamamoto

Reo Nomoto

Akihiro Ichikawa

Akitoshi Takahashi

K. Yamashita

Y. Hirata

T. Nomura

K. Sousui

T. Tsuruzono

M. Okamiya

N. Watanabe

K. Maeda

M. Mizushima

System Administer

M. Nakajima

M. Ogura

Y. Orikasa

Y. Ohdaira

Test Coordinator

S. Kajitani

R. Koda

K. Inagi

N. Hanada

H. Masuda

N. Kanai

H. Sakurai

Special Thanks

T. Takahashi, T. Kondoh, S. Hashimoto,
K. Adachi, Y. Kuwahara, H. Okawa,
Y. Uenishi, N. Matsueda, I. Dobashi,
M. Saito, H. Kawai, S. Moriya,
K. Suzuki, T. Kondo, S. Tanaka,
K. Tanikawa, J. Saito, S. Hidaki,
K. Oogo, H. Suzuki, M. Itoh,
R. Miyamoto, H. Yokoto, M. Yumoto,
N. Ishikawa, H. Kizuka, S. Arai,
K. Matsumoto, K. Hirata, M. Kouno,
R. Tsukakoshi, K. Kaneko, H. Shimodaira,
M. Noumura, A. Hino, H. Hamada,
T. Ohno, H. Noguchi, M. Horie,
M. Mori, M. Kobayashi, M. Kaneshige,
M. Someno, Y. Tanaka, R. Takeda,
T. Morita, Y. Suemitsu, W. Sato,
H. Nakamura, S. Aoyama, H. Nagahara,
H. Shingu, R. Silveira, J. Yanagihara,
T. Horii, D. Smith, C. Chamberlain,
E. Gregory, D. Abraham, C. Budd,
M. Freguia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.