Fandom

Nintendo

Face Raiders/credits

< Face Raiders

14,803pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0


Producer

Shinya Takahashi

Director

Toshiaki Suzuki

Staff

Shigefumi Kawase

Tatsuya Kamiyama

Nobuto Kuroki

Kazushige Masuda

Kenichi Masuda

Eitaro Nakamura

Teruhiko Suzuki

Sound

Shogo Sakai

Coordinator

Satoshi Furukawa

Takako Masaki

Executive Producer

Satoru Iwata

Also on Fandom

Random Wiki