FANDOM


Staff

Executive Producer

Satoru Iwata

Producers

Tohru Narihiro

Takehiro Izushi

Supervisor

Hitoshi Yamagami

Product Manager

Kenji Imai

Directors

Taeko Kaneda

Kentarou Nishimura

Coordinator

Ryuichiro Kouguchi

Main Program

Makoto Katayama

Program

Susumu Ishibara

AI Program

Chikara Yamamoto

Program Support

Yuji Ohhashi

Takafumi Kaneko

Motomu Chikaraishi

Scenario

Ken Yokoyama

Kouhei Maeda

Scenario Support

Masayuki Horikawa

Main Design & Face Design

Sachiko Wada

Graphic Chief

Masahiro Higuchi

Event Graphic

Youko Nakai

Graphic Design

Daisuke Izuka

Graphic Support

Minoru Noda

Sound Composition

Yuka Tsujiyoko

Sound Composition & Effect

Saki Haruyama

Sound Support

Kaoru Kita

Yoshito Hirano

Artwork

Yasuo Inoue

Sachiko Nakamichi

Fumiko Miyamoto

Takashi Ito

Publishing

Yusuke Kitanishi

Tetsuro Oe

Yutaka Takehisa

Assistant

Azusa Tajima

Special Thanks

Ryoichi Kitanishi

Kozo Ikuno

Toshiyuki Nakamura

Masahiro Nakamori

Toshio Sengoku

Masao Yamamoto

Masakazu Kaji

Manabu Matsumoto

Kazuki Yoshihara

Super Mario Club

K. Aoki

M. Fukakushi

Y. Hashimoto

T. Kanbayashi

H. Kato

K. Masutani

A. Matsumoto

H. Murata

K. Nadabe

T. Nagaura

S. Nakajima

H. Nishi

S. Takeyoshi

H. Takizaki

Y. Tanaka

E. Yanai

T. Yuasa

North American Localization

Localization Management

Jeff Miller

Leslie Swan

Localization

Rich Amtower

Tim O'Leary

Scot Ritchey

Alex O. Smith

NOA Product Testing

Yoshinobu Mantani

Kyle Hudson

Sean Egan

Tim Casey

Mika Kurosawa

Jeffrey Storbo

Joel Simon

Special Thanks

Mike Fukuda

Tatsumi Kimishima