FANDOM


These are the credits to HarmoKnight.

Credits

Director

James Turner

Sound

Minako Adachi

Nobuo Kiyota (Puresound Inc.)

Kiyoto Ohtani (Puresound Inc.)

Kiyohiro Sada (Puresound Inc.)

Character Models

Hirokazu Yamamoto

Yusuke Nemoto

Motohiro Sasaki

Motion Design

Kentaro Kijitori

Suguru Fukaya

Tomoko Watanabe

Tetsuya Kawada

Map Design

Tsubasa Matsuzaki

Hiroyoshi Ohsawa

Natsumi Sakamoto

Silicon Studio Corporation

Rindo Adachi

Yoshinori Numoto

Satsuki Kuwana

Tetsuya Tanabe

Taku Okada

2D Graphic Design

Motofumi Fujiwata

Programming

Hisashi Sogabe

Nozomu Saito

Seigen Ojima

Game Design

Shigeru Ohmori

Kazumasa Iwao

Masahiro Takei

Yohei Asaoka

Special Thanks

Yukiko Hozumi

Hitomi Sato

Reiko Tanoue

Shiho Haraguchi

Koji Kawada

Yuta Nakai

Asset Cooperation

The Pokémon Company

©Pokémon

©Nintendo

©Creatures Inc.

©GAME FREAK inc.

Localization Management

Reiko Ninomiya

Dan Owsen

Leslie Swan

Localization

Michael Barry

Galia Rodriguez Hornedo

Samantha Robertson

NOA Debug Coordination

Ryan Dean

Stephen Ward

NOA Debug

NOA Product Testing

NOE Localisation Management

Masaki Tawara

Erkan Kasap

Matthew Mawer

NOE Localisation Producers

Tânia Rodrigues

Christian Massi

NOE Localisation Quality Specialists

Patrick Joyce

Zadia Messerli

Manuela Patano

Alexander van de Bergh

José Manuel Malagón

European Localisation

Keywords International Ltd.

Technical Support

Yuta Ogawa

Takehiro Oyama

Localisation Product Coordination

Takao Nakano

Tomoko Nakayama

Adviser

Ken Sugimori

Producers

Tetsuya Watanabe

Hitoshi Yamagami

General Producers

Junichi Masuda

Shinya Takahashi

Executive Producers

Satoshi Tajiri

Satoru Iwata