Wikia

Nintendo

Kingdom (Super Smash Bros. Melee)

14,658pages on
this wiki
Talk0
Kingdom (Super Smash Bros. Melee)
Kingdom
Series Super Smash Bros. series
First game Super Smash Bros. Melee

Mushroom: Kingdom is a stage from Super Smash Bros. Melee based on Super Mario Bros.

Stage Features

Trivia


Around Wikia's network

Random Wiki