FANDOM


Staff Credits

Director

Tomoaki Fukui (Flagship)

Special Advisor

Masahiro Sakurai

Planning

Flagship

Tomoaki Fukui

Shigeki Morihira

Takashi Hamamura

Toyohisa Tanabe

Taiki Ubukata

Dimps

Takayuki Sakamoto

Programming

Dimps

Katsuya Kuramoto

Takaya Yamane

Shinichi Manabe

Yamato Sobue

Masato Shimizu

Shinichiro Shibusawa

Design

Abeno Matsuzaki (Flagship)

Dimps

Satoshi Yoshioka

Sadaki Matsumoto

Kaori Aoyama

Shinji Nohara

Tomomi Asano

Ikkei Manabe

Ayumi Tsuzaki

Toshiya Takagi

Sound

Hironobu Inagaki

Atsuyoshi Isemura

Technical Advisor

Teruyuki Gunji (HAL)

Debug

Ryuki Kuraoka (HAL)

Shutaro Kobayashi

Shoji Araki

Shigeyoshi Kuwamura

Hiroyo Imai

Takeshi Sasaki

Pole To Win

HAL Debug Team

Super Mario Club

NOA Product Testing

Coordinators

Norihiko Kawabata (Flapship)

HAL

Hiroaki Suga

Masaru Kobayashi

Nintendo

Mari Shirakawa

Artwork

Tetsuya Notoya

Kazuya Konishi

Atsuko Nakamura

Akiko Hayashi

Kaori Nishimura

(HAL)

North American Localization

Rich Amtower

Bill Trinen

Localization Management

Jeff Miller

Leslie Swan

European Localization

Nintendo of Europe

Noriko Netley

Michaël Hugot

Thomas Aldenhövel

Francesca Di Marco

Jesús Espí Tinoco

Nintendo of America

Bill Trinen

Special Thanks

Flagship

Yoshifumi Yamashita

Shiho Tsutsuji

Erina Makino

Tomoko Fukumoto

Dimps

Hiroyuki Kawano

Seigo Ito

Yukihiro Deguchi

HAL

Satoshi Ishida

Chieko Obikane

Hisatoshi Takeuchi

GBA Team

Nintendo

Hironobu Kakui

Masahiro Takeguchi

Nintendo of America

Mike Fukuda

Tatsumi Kimishima

Nintendo of Europe

Hitomi Naitoh

NOE Product Testing

Producers

Yasushi Adachi (Flagship)

Masayoshi Tanimura (HAL)

Nintendo

Shigeru Miyamoto

Kenji Miki

Executive Producer

Satoru Iwata