FANDOM


Staff Credits

Director

Hidetomo Saito

Planning Director

Katsumi Kuga

Program Director

Shinji Takeda

Design Director

Kazuhiko Takahashi

Sound Director

Yoshitaka Fujita

Supervisors

Toshinori Shimono

Mikiharu Ooiwa

Advisor

Takaaki Tonooka

Progress Supervision

Hideaki Matsuoka

Planning

Tatsumaro Tezuka

Kazuyuki Miyamoto

Hiroyuki Kuwata

Junichi Shinomiya

Programming

Yoshiki Ueda

Shingo Watanabe

Yasuharu Ishibashi

Kazumi Kobayashi

Shun Moriya

3D Animation

Takahiro Nishigaki

Hiroyuki Sano

Kaori Ishiyama

Yoshiyuki Tanaka

Character Design

Tatsuya Awata

Takeshi Miyazawa

Ryo Hirata

Map Design

Yuichiro Takao

Yoshimitsu Sato

Masaki Yasuda

Satoshi Terada

Event Design

Jun Sekine

Texture Design

Hirofumi Sakoi

Eiichi Amano

Art Work

Takashi Ito

Music

Yoko Shimomura

Sound Effect

Masataka Saito

Sound Program

Digital Sound Elements

presented by PROCYON STUDIO

Sound Programmed by Hidenori Suzuki

Music Edition

Junya Kuroda

Technical Support

Masahiro Takeguchi

Atsushi Ebisawa

Kazuki Kashiwakura

Voice

Voice Edition

Hideyuki Tanaka

Tadashi Jimbo

Debug

Mario Club

Takami Kuramochi

Special Thanks

 • Eiji Mizutani
 • Fumi Monhiro
 • Yasunori Mitsuda
 • Naho Kondo
 • Keigo Manaka
 • Eriko Kurisu
 • Kouji Nishida
 • Takamitsu Hisada
 • Hideki Kumagai
 • Masaya Hayakawa
 • Tooru Hirotani
 • Nobuyuki Imai
 • Akio Yoshimoto
 • Hironori Sato
 • Hideyuki Takagi
 • Sachiyo Watanabe
 • Shinsuke Yamakawa
 • Junko Kitada
 • Hiromi Ozeki
 • Tooru Murano
 • Saika Okanishi
 • Ayako Shinkai
 • Azumi Nozaki

Very Special Thanks

Production I.G. Inc

AUDIO TANAKA Inc.

PROCYON STUDIO CO, LTD

FUSHIN-RYU, Inc.

Associate Producer

Nobuo Matsumiya

Producer

Toyokazu Nonaka

Senior Producers

Koichii Ishii

Hiroshi Sato

Executive Producer

Satoru Iwata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.