FANDOM


Credits

Producer

Shigeru Miyamoto

Takashi Tezuka

Director

Hideki Konno

Design Director

Tadashi Sugiyama

Assistant Directors

Hajime Takahashi

Kiyoshi Mizuki

Yoichi Yamada

Map Design

Katsuhiko Kanno

Hirotake Ohtsubo

Koji Kitagawa

Yoshihisa Morimoto

Character Design

Hideki Fujii

Takeshi Hosono

Yoshiyuki Oyama

Ryuichi Yamamoto

Screen Design

Ren Uehara

Effect Design

Keijiro Inoue

Daiji Imai

Haruyasu Ito

Main Program

Hiroki Sotoike

Program

Daiki Iwamoto

Masahiro Kawano

Kouichi Kawamoto

Naoki Koga

Yoshitaka Ajioka

Katsuhisa Sato

Hiroyuki Koono

Daisuke Nakamura

Music

Kazumi Totaka

Shinobu Tanaka

Sound Effect Program

Yoji Inagaki

Toru Asakawa

Ending Design

Takumi Kawagoe

Shinya Takahashi

Tsuyoshi Watanabe

Ryuji Kobayashi

Keisuke Nishimori

Motion Capture Edit

Shigeki Yoshida

Voices

Charles Martinet

Jen Taylor

Progress Management

Keizo Kato

Minoru Narita

Technical Support

Hironobu Kakui

Yoshito Yasuda

Shingo Okamoto

Tool Support

Yoshinori Tanimoto

Yasuki Tawaraishi

Yusuke Kurahashi

Masato Kimura

Hirohito Yoshimoto

Toshihiro Kawabata

Tatsuro Ota

Library Support

Hiroto Yada

Tetsuya Sasaki

Eiichi Shirakawa

Motoi Okamoto

Toshikazu Kiuchi

Debug Support

Souichi Nakajima

Shigeyuki Asuke

Jyunya Kameda

Yusuke Shirawa

North American Localization

Nate Bihldorff

Scot Ritchey

Bill Trinen

Leslie Swan

NOA Engineering Debug Team

Miho Hattori

Scott Callahan

Dan Simpson

Jack Anderson

Kirk Buchanan

Sean Egan

Special Thanks

Tomoaki Kuroume

Super Mario Club

Executive Producer

Hiroshi Yamauchi