FANDOM


These are the credits to Mario Hoops 3-on-3

Staff Credits

Director

Shin Azuma

Planning Assistant

Kosuke Miyamoto

Battle Planning & Animation Design

Satoshi Sumida

Character & Animation Design

Takashi Itai

Map Design

Masahito Wakimura

Effects & UI Design

Toru Honda

Game Programming

Hideki Matsuoka

System Programming

Katsunori Kataoka

UI Programming

Takeshi Watanabe

Sound Programming

Yasuhiro Maeda

Illustration

Gen Kobayashi

Music Composition & Arrangement

Masayoshi Soken

Sound Editing

Tomohiro Kamiya

Programming Support

Masashi Nakamichi

Kunitaka Yoshioka

Design Support

Masahiro Shinoda

Graphic Supervisors

Tsuyoshi Watanabe

Yo Onishi

Koichi Ishii

Toshiyuki Itahana

Tetsuya Nomura

Illustration Supervisors

Yusuke Nakano

Masanori Sato

Sound Supervisors

Koji Kondo

Taro Bando

Sound Manager

Masayuki Tanaka

Sound Coordinator

Masashi Kitagawa

Voices

Charles Martinet

Kaoru Sasashima

Hironori Miyata

Kazumi Totaka

Katsumi Suzuki

Sanae Susaki

Takashi Nagasako

Nate Bihldorff

Michael-Christopher Koji Fox

Noriko Iwahara

Artwork

Nanako Kinoshita

Toki Iida

Yosuke Hamada

NOA Product Testing

Shuji Hashimoto

Rob Crombie

Kyle Hudson

Randy Shoemake

Eric Bush

Sean Egan

Rich Richardson

Mika Kurosawa

Arnold A. Myers II

Teresa Lillygren

Tomoko Mikami

Kathy Huguenard

North American Localization

Nate Bihldorff

Thomas Connery

North American Localization Management

Jeff Miller

Leslie Swan

Bill Trinen

Debug

Tetsuya Hiraoka

SQUARE ENIX Quality Assurance Stff

Special Thanks

Tsuyaoshi Tanaka

Toshiaki Naito

Nobufumi Yamada

Sota Onji

Jyunpei Takeba

Wataru Suzuki

Kento Takeda

Public Relations

Ryuta Kaimoto

Hiroaki Yamaguchi

Product Manager

Miki Akakura

General Management

Shinji Hashimoto

Coordination

Yutaka Takehisa

Associate Producers

Toru Osawa

Yoshinori Tsuchiyama

Chikara Shibata

Producers

Toyokazu Nonaka

Hiroyuki Miura

Senior Producers

Hiroshi Sato

Takashi Tokita

Supervisors

Shigeru Miyamoto

Takashi Tezuka

Executive Producer

Satoru Iwata

Yoichi Wada