FANDOM


These are the credits to Market Crashers.

Good-Feel Co., Ltd.

Director

Tomoya Sugiyama

Planning Director

Mari Nishizaka

Planning

Sulki Kim

Tatsushi Watanabe

Programming Director

Daisuke Kobayashi

Programming

Takuma Miura

Hiroki Komura

Tatsunori Wada

Art Director

Erika Tsukahara

Graphic Design

Yui Namazaki

Makoto Kawatori

Miho Takahashi

Masashi Tsuboyama

Tadanori Tsukawaki

Yoshiaki Sano

Technical Design

Takeharu Umada

Music and Sound Effects

Akihiro Juichiya

Misaki Asada

Tomoya Tomita

Producer

Etsunobu Ebisu

Nintendo

Producers

Kouichi Kawamoto

Toyokazu Nonaka

Associate Producers

Ryusuke Niitani

Yoshiaki Onishi

Masahiro Shiotani

Project Management

Kazuyuki Gofuku

Sound Supervisor

Kenji Yamamoto

Sound Coordination

Minako Hamano

Yuto Sasaki

Technical Support

Shingo Okamoto

Tomohiro Umeda

Takehiro Oyama

Testing

Manabu Matumoto

Kanta Yokota

Masaki Mori

Mario Club

NOA Product Testing

NOE Quality Assurance

European Localisation

NOE Localisation

North American Localization

NOA Localization

General Producer

Shinya Takahashi

Executive Producer

Tatsumi Kimishima