FANDOMProducer

Shinya Takahashi

Director

Kouichi Kawamoto

Planner

Masamichi Sakaino, Kanako Tsugihashi

Program

Kouichi Kawamoto, Toshikazu Kiuchi, Naonori Ohnishi, Minori Koike

Graphic Design

Ryosuke Suzuki, Mai Okamoto, Kenta Kubo

Sound

Kenji Yamamoto

Executive Producer

Satoru Iwata