Fandom

Nintendo

Miiverse/credits

< Miiverse

14,778pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0


Producer

Kiyoshi Mizuki, Junya Kondo, Yusuke Beppu

Director

Hideto Yuzawa, Yoshiomi Kurisu

Program Director

Shunsaku Kato

System Program

Shunsaku Kato, Takeshi Shimada, Hiroki Sotoike

Network Program

Satoshi Takenouchi, Kazuhiro Wabe, Yoshiomi Kurisu

Graphic Design

Kazuyuki Motoyama, Yosuke Fujino

Music Composition

Minako Hamano

Debug

Takuji Hotta

Coordination

Yutaka Takeshisa, Rich AmtowerTim O'Leary

General Producer

Masaru Shimomura

Executive Producer

Satoru Iwata

Also on Fandom

Random Wiki