FANDOM


Prope

Producer

Yuji Naka

Director & Game Design

Yusaku Yamanaka

Program Director

Masakazu Miura

Programming

Tetsuro Oguro

Tomonori Sakamoto

Art Director

Hidenori Oda

Graphic Design

Chika Kawaguchi

Mizuho Umezo

Minori Hisamatsu

Ayako Inoue

Masataka Miura

Naoki Taguchi

Mari Hamada

Junna Sato

Isao Takeuchi

Tatsuya Suto

Takeshi Ichimura

Risako Watanabe

Yoshiro Mori

Puresound Inc.

Music

Megumi Komagata

Kyoko Nakamura

Sound Effects

Nobuo Kiyota

Nintendo

Producer

Kouichi Kawamoto

Associate Producers

Toyokazu Nonaka

Ryusuke Niitani

Director

Takehiko Hosokawa

Coordination

Masahiro Shiotani

Graphic Supervisors

Yo Ohnishi

Akiko Kato

Tsuyoshi Watanabe

Sound Director

Kenji Yamamoto

Sound-Program Support

Yuichi Ozaki

Sound Coordination

Minako Kamano

Technical Support

Shingo Okamoto

Debug

Mario Club

NOA Product Testing

NOE Quality Assurance

NOE Localisation

NOE Localisation

North American Localization

NOA Localization

Special Thanks

StreetPass Mii Plaza Team

General Producer

Shinya Takahashi

Executive Producer

Satoru iwata