FANDOM


These are the credits to Pokémon Puzzle Challenge.

Creative Staff

Concept

Hitoshi Yamagami

Toshitaka Muramatsu

Main Program

CGB Main Program / Communication Program

Motomu Chikaraishi

DMG Main Program / System Program / Music Program

Toshihiro Nishii

Menu Program / Demo Program / Original Game Advice

Shinya Yamamoto

System Program / Graduation program

Osamu Yamauchi

Communication Program Advice

Hitoshi Yamagami

Design

Graphic Design

Toshitaka Muramatsu

Gou Matsuda

Yumiko Morisada

Michiko Ishida

Kyouko Kasuga

Naoko Mori

Hiroko Watanabe

Tomoyoshi Yamane

Ryuichi Nakada

Kentaro Nishimura

Manual Illustration

Sumiyoshi Kizuki

Manual Editing

Yasuo Inoue

Fumiko Miyamoto

Sound Creation

Music Composition / Sound Effects / Sound Program

Taishi Senda

Sound Program

Kenichi Nishimaki

Music Composition

Minako Hamano

Pokémon Supervision

Game Freak

Ken Sugimori

Junichi Masuda

Kazuhito Sekine

Special Thanks To

Kouzou Ikuno

Hiroyuki Yukami

Toshiyuki Nakamura

Toshio Sengoku

Tohru Narihiro

Kenji Imai

Masakazu Umehara

Makoto Katayama

Yumi Nagai

Makiko Asada

Kenji Yamada

Masahiro Higuchi

Masato Furukawa

Koichi Kishi

Taku Sugioka

Junya Kadono

Naohiko Aoyama

Yuuki Tsuji

Chie Kawabe

Hitomi Nakano

Takeshi Narita

Masanobu Matsunaga

Shigeyuki Asa

Sachio Kurita

Ayumi Sasaki

Maki Takemori

Junko Umehara

Sachiko Wada

Ryou Hirata

Fumiaki Tanimura

Hiroyuki Jinnai

Gakuji Nomoto

Ai Mashima

Takahiro Harada

Super Mario Club

Hifumi Miyazaki

Tomoharu Hizakae

Tomoko Yuasa

Toshiaki Suzuki

Yayoi Yagi

Noriaki Tsujimoto

Yuhei Adachi

Ryosuke Yamada

North America

Localization

Bill Trinen

Localization Management

Jeff Miller

Leslie Swan

Testing and Debug

Sean Egan

NOA Debug Staff

Special Thanks

Minoru Arakawa

Manabu "Mike" Fukuda

Gail Tilden

Direction

Toshihiro Nishii

Hitoshi Yamagami

Production

Takehiro Izushi

Ryouichi Kitanishi

Tsunekaz Ishihara

Produced by Team Battle Clash