FANDOM


These are the credits to Pokémon Rumble

Staff

Director

Norio Matsumura

Game Planning

OBATA Miki

Yoshihiro Hatta

Norio Matsumura

Watanabe Hirotake

Muneaki Ozawa

Programming Leader

Nayuta Taga

Programming

Takayuki Ito

Ein Terakawa

Hisato Matsumoto

Watanabe Hirotake

Yosuke Suma

Sound

OBATA Miki

Design

Shin Naka

Hiroyuki Yamanaka

Yoshiyuki Oku

Test Play

Wataru Kawashima

Management

Muneaki Ozawa

Yoshihiro Hatta

Yoshiyuki Oku

Debug

Yuki Tanikawa

Toru Inage

Kenta Nakanishi

Mario Club Co., Ltd.

English Localization

Yasuhiro Usui

Mikiko Ryu

English Translation

Hisato Yamamori

Eve Deitsch

English-Version Editing

Blaise Selby

Kellyn Ballard

English-Version Coordinators

Rie Fujiwara

Seth McMahill

Joel Simon

English-Version NOA Product Testing

Masayasu Nakata

Kyle Hudson

Eric Bush

Sean Egan

Tom Hertzog

Rosa Wampler

Allen Perez

Makiko Szolas

Teresa Lillygren

Joshua Newman

Game-Design Advisors

Junichi Masuda

Ken Sugimori

Tetsuya Watanabe

Pokémon Graphic Supervisors

Yuuri Sakurai

Yufuko Saito

Yukiko Kanagawa

Nobue Kamikawabata

Artwork

Nanako Kinoshita

Kiyomi Itani

Yoshinori Oda

Yurie Sato

Takanao Kondo

English-Version Graphic Design

Eric Medalle

Kevin Lalli

Bridget O'Neill

Special Thanks

Kenjiro Ito

Tomotaka Komura

Gaku Susai

Masami Tanaka

Yoshinari Hashibe

Atsushi Sugimoto

Gakuji Nomoto

Ayako Kajiwara

Kou Ohnuma

Erika Yamamoto

Kenji Okubo

Jeff Miller

Kim Moore

Tim Bechtel

Nathan Clark

Product Coordinators

Hitoshi Yamagami

Takao Nakano

Kaori Ando

Hideaki Araki

Development Producers

Ryosuke Hanawa

Kunimi Kawamura

Producers

Mikiko Ohashi

Toshio Miyahara

Hiroaki Tsuru

Executive Producers

Satoru Iwata

Tsunekazu Ishihara