Fandom

Nintendo

Rhythm Tengoku/credits

< Rhythm Tengoku

14,782pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Producers

つんく♂

Y. Sakamoto

Supervisors

K. Yamano

H. Iida

N. Umemoto

Chief Director

K. Osawa

Game Design

K. Osawa

K. Takeuchi

M. Yone

S. Ikeo

N. Furuta

R. Takahashi

Y. Takeuchi

M. Kawano

Y. Sakamoto

K. Yamano

H. Iida

Program Director

K. Osawa

Programming

Y. Takeuchi

M. Kawano

R. Takahashi

Design Director

K. Takeuchi

Design

S. Ikeo

K. Osawa

N. Furuta

F. Miyamoto

Sound Directors

M. Yone

H. Oguro

K. Kamada

Music

つんく♂

M. Yone

Music Arrangement

K. Yuasa

H. D. Suzuki

K. Okubo

D. Shiiba

M. Yone

Sound Effect

T. Fujii

M. Yone

D. Shiiba

Song

Ami Tokito

Sōshi Tanaka

Voice

M. Yone

T. Fujii

K. Takeuchi

F. Miyamoto

S. Ikeo

N. Kitamura

M. Nomura

Debug

Y. Adachi

N. Hashida

S. Takada

D. Nishikawa

R. Sugo

S. Adachi

H. Sakaguchi

N. Watanabe

H. Matsuda

D. Morita

K. Umeda

Y. Nakai

Y. Fujikawa

K. Nishimoto

T. Akiho

J. Terai

A. Shimizubata

Y. Yamashita

Special Thanks

Yoshiaki Kuratsune

Ryuta Kaimoto

Hiroaki Sakagami

Ryoji Yoshitomi

Shinji Yamamoto

Takuji Hotta

Nobuo Matsumiya

Maki Mitsubachi

Ayuchi Kenmochi

Hitomi Nakano

Executive Producers

S. Iwata

S. Terai

Also on Fandom

Random Wiki