Fandom

Nintendo

Shin Onigashima/credits

< Shin Onigashima

14,778pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

The following are the credits for Shin Onigashima.

Credits

Position Staff
Executive Producer Hiroshi Yamauchi
Producer Hiroshi Ikeda & Shigeru Miyamoto
Associate Producer Keizo Kato
Director Tatsuya Hishida
Script Design Tatsuya Hishida
Character Design Tatsuya Hishida & Kazunobu Shimizu
Graphic Design Tatsuya Hishida, Kazunobu Shimizu, Kuniko Sakurai, & Yoshitaka Nishikawa
Technology Takao Shimizu & Hironobu Kakui
Main Program Tomoshige Hashishita, Aki Hashimoto, Masayuki Kameyama, & Kenji Umeda
Music Composition Koji Kondo & Taro Bando
Debugging Nintendo Debugging Team

Also on Fandom

Random Wiki