FANDOM


These are the credits to Ultimate Angler.

Developer Prope Co., Ltd.

Producer

Yuji Naka

Director & Game Design

Yusaku Yamanaka

Program Director

Tomonori Sakamoto

Programming

Tetsuro Oguro

Graphic Design

Mizuho Umezu

Honoka Suzuki

Minori Hisamatsu

Ayako Inoue

Masataka Miura

Nozomi Tsuruoka

Takeshi Ichimura

Megumi Shoji

Junna Sato

Mari Hamada

Isao Takeuchi

Tatsuya Suto

Nintendo

Producers

Kouichi Kawamoto

Toyokazu Nonaka

Associate Producers

Ryusuke Niitani

Yoshiaki Onishi

Graphic Supervisors

Akiko Kato

Chiaki Aida

Yo Onishi

Tsuyoshi Watanabe

Sound Director

Kenji Yamamoto

Sound Effects

Yuto Sasaki

Music

Toshiyuki Sudo

Megumi Inoue

Technical Supports

Shingo Okamoto

Toru Inage

Yuta Ogawa

SPD Technology Group

Debug

Manabu Matumoto

Shigeo Takada

Atsushi Takeda

Masahiro Kishi

Mario Club

NOA Product Testing

NOE Quality Assurance

Localization Coordination

Paul Logue

European Localisation

NOE Localisation

North American Localization

NOA Localization

Adviser

Takehiko Hosokawa

General Producer

Shinya Takahashi

Executive Producer

Satoru Iwata