Fandom

Nintendo

WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!/credits

< WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!

14,768pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Producer

Izushi Takehiro

Chief Director

Matsuoka Hirofumi

Game Concept

Kawamoto Koichi

System

Matsuoka Hirofumi

Character Design

Takeuchi Ko

Wario Original Design

Kiyotake Hiroji

Game Design

Matsuoka Hirofumi

Sato Noriyuki

Furuta Norikatsu

Takeuchi Ko

Fukui Kota

Ohsawa Kazuyoshi

Abe Goro

Nakano Takao

Sakamaki Mitsuaki

Takahashi Ryutaro

Yoshitomi Ryoji

Miyamoto Kyoko

Graphic Design

Sato Noriyuki

Furuta Norikatsu

Takeuchi Ko

Abe Goro

Supervisor (Character)

Kotabe Yoichi

Program Director

Ohsawa Kazuyoshi

Microgame Programming

Fukui Kota

Ohsawa Kazuyoshi

Abe Goro

Sakamaki Mitsuaki

Takahashi Ryutaro

Nakano Takao

Matsumura Satoshi

Boss Programming

Abe Goro

Subgame Programming

Fukui Kota

Ohsawa Kazuyoshi

Abe Goro

Sakamaki Mitsuaki

Takahashi Ryutaro

Cinema Scene Programming

Ohsawa Kazuyoshi

Tool Programming

Momose Hiroshi

Sound Director

Yoshitomi Ryoji

Sound Program

Ohsawa Kazuyoshi

Music Composition

Yoshitomi Ryoji

Miyamoto Kyoko

Voices

Watanabe Kyoko

Yoshitomi Junko

Tim O'Leary

Tom Eberspecher

Leslie Swan

Reiko Ninomiya

Sara Rades

Package Design

Sato Noriyuki

VISUAL ART CENTER INC.

Manual Design

Sato Noriyuki

VISUAL ART CENTER INC.

North American Localization

William Barnes

Nate Bihldorff

Shawn Seavers

Bill Trinen

Localization Management

Leslie Swan

Jeff Miller

Debug

Super Mario Club

Azuma Takeichiro

Fujisawa Kanako

Fukuda Yujii

Haneda Kotaro

Imai Atsushi

Katsui Hideki

Maruyama Yoshihiro

Nakajima Hideki

Nishimura Hirokatsu

Ohura Munehisa

Okuda Masahiro

Onishi Takahiro

Takada Shigeo

Tanaka Kouki

Terai Jun

Ushijima Youichiro

Yanai Emiko

NOA Engineering Debug Team

Scott Callahan

Lucas Ritting

Miho Hattori

Tim Casey

Raychole L'Anett

Robert Crombie

Kirk Buchanan

Yoshinobu Mantani

Special Thanks

Kirk Arndt

Yagi Kaori

Marcus Krause

Matsui Shuichi

Koizumi Kazuyuki

Morita Takako

Itani Kiyomi

Takahashi Yasuko

Executive Producer

Iwata Satoru

Also on Fandom

Random Wiki