FANDOM


Producers

Takehiro Izushi

Ryoichi Kitanishi

Supervisors

Yoshio Sakamoto

Toshio Sengoku

Directors

Goro Abe

Osamu Yamauchi

Design Director/ Character Design

Kou Takeuchi

Sound Director

Ryoji Yoshitomi

Game Design

Goro Abe

Kyoko Watanabe

Ryutaro Takahashi

Wario Design

Hiroji Kiyotake

Programming

Osamu Yamauchi

Toshihiro Nishii

Kenji Matsumoto

Taku Sugioka

Masahiro Oku

Yuuki Tsuji

Shouichi Kanehisa

Yasuhiro Kobayashi

Kazuhiko Furukawa

Yasuhito Fujisawa

Naoki Nakano

Graphic Design

Kou Takeuchi

Naoko Mori

Takeshi Ando

Kyoko Kasuga

Masaru Nishimura

Youhei Kubotsu

Kazuhito Norimoto

Eiko Haruki

Naotaka Onishi

Music

Masanobu Matsunaga

Kenichi Nishimaki

Models

Boji

Ryutaro Takahashi

Yasuko Takahashi

Yuuki Tsuji

Takeshi Ando

Youhei Kubotsu

Voices

Charles Martinet

Tom Eberspecher

Tim O'Leary

Reiko Ninomiya

Leslie Swan

Sara Rades

Norikatsu Furuta

Ryoji Yoshitomi

Kou Takeuchi

Azusa Tajima

Kyoko Watanabe

Yasuko Takahashi

Yuuki Tsuji

Kyoko Kasuga

Naoko Mori

Masaru Nishimura

Atsushi Ikuno

Youhei Kubotsu

Eiko Haruki

Naotaka Onishi

Yukiko Kasuga

Supervisor

Youichi Kotabe

GBA WarioWare

Hirofumi Matsuoka, Fukui Kohta, Ryohji Yoshitomi, Noriyuki Sato, Norikatsu Furuta, Kou Takeuchi, Kazuyoshi Osawa, Goro Abe, Takao Nakano, Kyoko Miyamoto, Mitsuaki Sakamaki, Ryutaro Takahashi

Localization

Rich Amtower

William Barnes

Reiko Ninomiya

Bill Trinen

Management

Jeff Miller

Leslie Swan

Product Localization Team

Coordination

Andy Fey

Translation

Noura Gzara

Agnès Letourneur

Inés Rubio

Giovanna Prata

Debug

Super Mario Club

Takahiro Kumasaka, Kanako Fujisawa, Miyuki Yamashita, Chie Maeda, Rieko Ishino, Ryoutaro Shiba, Keiko Ohtsu, Hirokatsu Nishimura, Takeichiro Azuma, Hideki Katsui, Koutaro Haneda, Tatsuya Nawata, Narimasa Hakodate, Kazuki Hashimoto, Yoshinori Isoda, Shigeo Takada, Akito Okazaki

NOA Product Testing Team

Yoshinobu Mantani, Robert Crombie, Kirk Buchanan, Randy Shoemake, Lucas Ritting, Melvin Forrest, Miho Hattori, Phil Honeywell, Terral Dunn, David Hunziker

Special Thanks

Naoko Saeki

Masatoshi Okuno

Yasuhiro Matsumoto

Takeshi Narita

Sensuke Obata

Kenji Yamada

Junko Yoshikawa

Executive Producer

Satoru Iwata