FANDOM


Producers

Yoshio Sakamoto

Ryoichi Kitanishi

Supervisors

Osamu Yamauchi

Katsuya Yamano

Toshio Sengoku

Concepts

Koichi Kawamoto

Chief Director

Goro Abe

Director

Taku Sugioka

Game Design

Hideo Hatayama

Yasutaka Takeuchi

Ko Takeuchi

Yoshio Sakamoto

Goro Abe

Norikatsu Furuta

Ryuichi Nakada

Masanobu Matsunaga

Youhei Kubotsu

Takeshi Ando

Naoko Mori

Taku Sugioka

Yuuki Tsuji

Kenichi Nishimaki

Kenji Matsumoto

Yasuhisa Baba

Masayuki Taira

Mami Nishimura

Yukie Kuwa

Kazuhiko Furukawa

Yasuhito Fujisawa

Naotaka Onishi

Kazuhito Norimoto

Teruyuki Hirosawa

Takahiro Suzuki

Brady Mehagan

Kayoko Murakami

Paul Patrashcu

Waki Shigeta

Naoko Mitome

Kenichi Nishidono

Masahiko Nagaya

Misuzu Yoshida

Program Director

Taku Sugioka

Programming

Yasuhito Fujisawa

Misuzu Yoshida

Masayuki Taira

Yasutaka Takeuchi

Kazuhiro Furukawa

Kenji Matsumoto

Yuuki Tsuji

Character Supervisor

Yoichi Kotabe

Illustration Supervisors

Ryusuke Yoshida

Yusuke Nakano

Masanori Sato

Wario Design

Hiroji Kiyotake

Character Design

Ko Takeuchi

Design Director

Naoko Mori

Design

Kazuhito Norimoto

Mami Nishimura

Naotaka Onishi

Norikatsu Furuta

Youhei Kubotsu

Hideo Hatayama

Takeshi Ando

Kayoko Murakami

Paul Patrashcu

Takahiro Suzuki

Yukie Kuwa

Kenichi Nishidono

Waki Shigeta

Masahiko Nagaya

Sound Director

Kenichi Nishimaki

Music

Naoko Mitome

Masanobu Matsunaga

Yasuhisa Baba

Artwork

Ryuichi Suzuki

Takashi Hosoi

Sachiko Nakamichi

Hisayo Osanai

Voice Acting

Michele Garrett

Yasuhisa Baba

Masanobu Matsunaga

Charles Martinet

Mami Nishimura

Brady Mehagan

Aaron Lundquist

Tim O'Leary

Leslie Swan

Sara Rades

Alan Averill

Reiko Ninomiya

Nate Bihldorff

Ann Lin

Models

Naotaka Onishi

Masayuki Taira

Yuuki Tsuji

Nazuhito Norimoto

Youhei Kubotsu

Misuzu Yoshida

Yukie Kuwa

Masahiko Nagaya

Debug

Takaya Fujii

Naofumi Terazono

Super Mario Club

Kanta Yokota

Youichirou Fukuda

Takafumi Harano

Kuniaki Yamashita

Yoshiaki Nakamoto

Kiyoshi Ishibiki

Kou Miyauchi

Hiroko Sakaguchi

Sumika Nakamura

Hideo Kakiuchi

Akemi Setogawa

Yuichi Kitamura

Kuniko Fujii

Mami Mikuni

Ryuhei Yamazaki

Junko Minami

Tomoharu Yamashita

Syoichiro Takeyoshi

Sotaro Mochizuki

Rieko Koizumi

Emi Yamanaka

Miwako Takahashi

Special Thanks

Reiko Wakimoto

Masatoshi Okuno

Nobuhiro Ozaki

Hisashi Nogami

Fujiko Nomura

Ken Kato

Soichi Yamamoto

Katsuhiro Nishida

Kyoko Nakazawa

Hitomi Nakano

Masahiro Takeguchi

Kenji Yamada

Ryuta Kaimoto

Yoshito Yasuda

North American Localization

Ann Lin

Reiko Ninomiya

North American Localization Management

Leslie Swan

Bill Trinen

Nate Bihldorff

Jeff Miller

Preproduction Audio and Video Support

Craig Dysart

Localization Engineering Support

Mark Jawad

Executive Producer

Satoru Iwata