FANDOM


Producers

Yoshio Sakamoto

Ryoichi Kitanishi

Supervisors

Katsuya Yamano

Toshio Sengoku

Concepts

Koichi Kawamoto

Chief Director

Ryuichi Nakada

Director

Goro Abe

Taku Sugioka

Teruyuki Hirosawa

Game Design

Yoshio Sakamoto

Katsuya Yamano

Yoshinori Katsuki

Masani Ueda

Mikio Mishima

Takehiko Kosokawa

Nobuhiro Ozaki

Noriyuki Sato

Masahiro Kawano

Norukatsu Furuta

Masaru Tajima

Ryuichi Nakada

Kazuyoshi Osawa

Goro Abe

Hiroshi Momose

Hideo Hatayama

Yasutaka Takeuchi

Fumiko Miyamoto

Ko Takeuchi

Takayasu Morisawa

Eisaku Nakae

Kyoko Miyamoto

Tadashi Matsuhita

Ryutaro Takahashi

Masayuki Okada

Sachiko Ikeo

Osamu Yamauchi

Kenichi Nishimaki

Taku Sugioka

Kenji Matsumoto

Yuuki Tsuji

Takeshi Ando

Masanobu Matsunaga

Naoki Mori

Masaru Nishimura

Youbei Kubotsu

Yasuhiro Kobayashi

Kazuhiko Furukawa

Sensuke Obata

Kazuhito Norimoto

Yasuhito Fujisawa

Eiko Haruki

Teruyuki Hirosawa

Naotaka Onishi

Mami Nishimura

Yasuhisa Baba

Masayuki Taira

Yukie Kuwa

Waki Shigeta

Program Director

Taku Sugioka

Programming

Yoshinori Katsuki

Nobuhiro Ozaki

Masahiro kawano

Hiroshi Momose

Yasutaka Takeuchi

Eisaku Nakae

Ryutaro Takahashi

Osamu Yamauchi

Kenji Matsumoto

Yuuki Tsuji

Kazuhiko Furukawa

Sensuke Obata

Yasuhito Fujisawa

Masayuki Taira

Character Supervisor

Yoiche Kotabe

Wario Design

Hiroji Kiyotake

Character Design

Ko Takeuchi

Design Director

Takayasu Morisawa

Masaru Nishimura

Design

Masani Ueda

Mikio Mishima

Takehiko Hosokawa

Noriyuki Sato

Norikatsu Furuta

Hideo Hatayama

Fumiko Miyamoto

Ko Takeuchi

Tadashi Matsushita

Masayuki Okada

Sachiko Ikeo

Naoko Mori

Youhei Kubotsu

Kazuhito Norimoto

Eiko Haruki

Naotaka Onishi

Mami Nishimura

Yukie Kuwa

Waki Shigeta

Sound Director

Masaru Tajima

Kenichi Nishimaki

Music

Masanobu Matsunaga

Yasuhisa Baba

Artwork

Nanako Kinoshita

Chiharu Sakiyama

Kazuma Norisada

Yasuo Inoue

Voice Acting

Charles Martinet

Tom Eberspecher

Tim O'Leary

Reiko Ninomiya

Leslie Swan

Sara Rades

Risa Tabata

Norihide Sasaki

Takehiko Hosokawa

Norikatsu Furuta

Masaru Tajima

Hideo Hatayama

Kyoko Miyamoto

Fumiko Miyamoto

Takayasu Morisawa

Yasuko Takahashi

Yuuki Tsuji

Masanobu Matsunaga

Naoko Mori

Masaru Nishimura

Youhei Kubotsu

Eiko Haruki

Teruyuki Hirosawa

Mami Nishimura

Yasuhisa Baba

Masayuki Taira

Yukie Kuwa

Nate Bihldorff

Christina Peyser

Darren Smith

Jean Nishida

Jiro (Dog)

English Voice Engineer

Kirk Arndt

Models

Teruyuki Hirosawa

Yasuhisa Baba

Masayuki Taira

Yukie Kuwa

Boji (Cat)

Ralf (Dog)

North American Localization

Rich Amtower

Thomas Connery

Ann Lin

Reiko Ninomiya

Erik Peterson

Localization Management

Jeff Miller

Leslie Swan

Bill Trinen

Debug

Super Mario Club

Takeshi Akiho

Mitsutoshi Asai

Takeichiro Azuma

Rieko Ishino

Rika Imaeda

Tetsuya Oishi

Masahiro Okuda

Satoe Kumikata

Masatome Koga

Koji Kobayashi

Ryotaro Shiba

Masaharu Shima

Rika Sugo

Noboru Sunada

Yuuki Takeda

Akinori Tsuyama

Takahiro Nakamura

Go Nakamura

Takeshi Nishizawa

Narimasa Hakodate

Mami Hatta

Junya Hanai

Kotaro Haneda

Ryuji Hamaguchi

Kouki Higashino

Yuji Fukuda

Akihito Fujiki

Osamu Fujita

Toshimune Hosoi

Motoyuki Matsuoka

Keiki Miwa

Miho Murata

Kosuke Yoshimura

NOA Proudct Testing Dept.

Yoshinobu Mantani

Kyle Hudson

Eric Bush

Jim Holdeman

Mika Kurisawa

Teresa Lillygren

Michael Chipman

Roger Harrison

Special Thanks

COROCORO COMIC

Hidemi Osawa

Ryuta Kaimoto

Kazunobu Eri

Yukiko Furuta

Seiki Ishihara

Ryoji Yoshitomi

Manabu Matsumoto

Akira Yano

Yuichi Sakamoto

Kenji Yamada

Masahiro Oku

Takeshi Narita

Yasuhiro Kobayashi

Michiko Yoshida

NOA Lot Check

Naoko Saeki

Masatoshi Okuno

Yasuhiro Matsumoto

Mike Fukuda

Tatsumi Kimishima

Executive Producer

Satoru Iwata