FANDOM


These are the credits to WarioWare DIY and WarioWare DIY Showcase.

Staff Credits

Chief Director

Goro Abe

Director

Taku Sugioka

Script

Kyoko Watanabe

Programming Director

Taku Sugioka

Programming

Takumi Hatakeyama

Yasuhito Fujisawa

Kazuhiko Furukawa

Misuzu Yoshida

Tetsuya Sato

Design Director

Masahiko Nagaya

Design

Sachiko Ikeda

Naoko Okamoto

Eri Yamagami

Yukie Kuwa

Daisuke Yasumatsu

Asako Kagita

Kayoko Murakami

Hidemi Yamaguchi

Masae Bono

Sound Director

Kenichi Nishimaki

Sound

Takeru Kanazaki

Coordination

Tomomi Fujisawa

Game Conntents

Goro Abe

Takumi Hatakeyama

Kyoko Watanabe

Sachiko Ikeda

Naoko Okamoto

Eri Yamagami

Kenichi Nishimaki

Taku Sugioka

Kazuhiko Furukawa

Sensuke Obata

Yasuhito Fujisawa

Masahiko Nagaya

Yukie Kuwa

Misuzu Yoshida

Tomomi Fujisawa

Kenichi Nishidono

Daisuke Yasumatsu

Asako Kagita

Takeru Kanazaki

Kayoko Murakami

Hidemi Yamaguchi

Masae Bono

Tetsuya Sato

Masanobu Matsunaga

Naoko Mori

Yohei Kubotsu

Kiyoshi Ishibiki

Momo O-oka

Rika Imaeda

Yoki Omura

Isamu Kawase

Ayumu Takeuchi

Atsushi Takeda

Yoshinori Tone

Yoshiaki Nakamoto

Mayu Hamada

Chika Matsuda

Masashi Matsuyoshi

Sotaro Mochizuki

Record Contents

Takeru Kanazaki

Masanobu Matsunaga

Yasuhisa Baba

Saki Kurata

Hiroki Morishita

Sho Murakami

Comic Contents

Kotobuki Shiriagari

Isami Nakagawa

Sekaiichi Asakura

Masakazu Amahisa

Rei Betsuyaku

Yukie Kuwa

Kenichi Nishidono

Daisuke Yasumatsu

Asako Kagita

Kayoko Murakami

Masae Bono

Wario Design

Hiroji Kiyotake

Character Design

Ko Takeuchi

Masahiko Nagaya

Asako Kagita

Artwork

Takanao Kondo

Takashi Hosoi

Illustration Supervisors

Yusuke Nakano

Ryusuke Yoshida

Voice

Yasuhisa Baba

Masahiko Nagaya

Asako Kagita

Takeru Kanazaki

Naotaka Onishi

Brady Mehagan

James Anderson

Charles Martinet

Reiko Ninomiya

Alan Averill

Nate Bihldorff

Ann Lin

Leslie Swan

Sara Rades

Faye Hoerauf

Jonathan Yeckley

Debug Support

Kiyoshi Ishibiki

Yoshiaki Onishi

Yuki Tanikawa

Debug

Sensuke Obata

Kenichi Nishidono

Rika Imaeda

Momo O-oka

Sae Irie

Yoki Omura

Emi Kashiuda

Isamu Kawase

Hiroyuki Kawamoto

Shintaro Kirihara

Takeshi Kiriyama

Yasuhiro Suenaga

Hiroko Sakaguchi

Mitsuhiro Seno

Masakazu Takahashi

Keito Takayasu

Aiko Takami

Ayumu Takeuchi

Atsushi Takeda

Atsushi Tada

Akinori Tsuyama

Yusuke Tojima

Yoshinori Tone

Daisuke Naka

Yoshiaki Nakamoto

Tomoko Nadabe

Katsushiro Ni

Mayu Hamada

Koki Higashino

Naoto Hiruta

Chika Matsuda

Masashi Matsuyoshi

Junko Minami

Tomohiro Minamizaki

Shogo Miyamae

Sotaro Mochizuki

Masaki Mori

Daiki Moriyama

Yuki Yagi

Kuniaki Yamashita

Tomoharu Yamashita

Mitsutaka Yoshida

Technical Support

Norihito Ito

Takehiro Oyama

North American Localization

Rob Heiret

Derek Seklecki

Jonathan Yeckley

NOA Localization Management

Nate Bihldorff

Tim O'Leary

Leslie Swan

North American Debug

Zac Evans

Andrew Kolden

Jeffrey Storbo

NOA Product Testing

European Localisation

Andrea Salvi

Paolo Gianti

UK English Adaptation

Patrick Shields

French Translation

Sébastion Faber

Hervé Lefranc

German Translation

Kay Hermann

Thomas Ito

Daniel Pestka

Italian Translation

Bruno Gramigna

Marco Morbin

Spanish Translation

Javier Martín

Alfonso García-Caro

NOE Localisation Management

Andy Fey

Martin Weers

Debug

Luis Golbano

Christopher Caël

Richard Wylie

Timothée Aouillé

Marianna Sacra

Edoardo Toniolatti

Diana Gutiérrez

Special Thanks

Tomoyoshi Yamane

Nobuhiro Ozaki

Yukiko Furuta

Masatoshi Okuno

Yuichi Ozaki

Ami Makino

Shinji Kurimoto

Masaaki Tatsumi

Emi Haga

Shogo Yachi

Takeshi Narita

Yasuhiro Kobayashi

Tsutomu Kitanishi

Junko Koizumi

Richard Moulton

Kitty Lam

Concept

Koichi Kawamoto

Supervisors

Katsuya Yamano

Osamu Yamauchi

Producers

Yoshio Sakamoto

Toshio Sengoku

Executive Producer

Satoru Iwata

Co-developed by

Intelligent Systems

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.