FANDOM


Here are the credits to Wario Land 4

Credits

Executive Producer

Hiroshi Yamauchi

Producer

Takehiro Izushi

Director

Hirofumi Matsuoka

Supervisor

Yoshio Sakamoto

Programmers

Katsuya Yamano

Yoshinori Katsuki

Nobuhiro Ozaki

Kota Fukui

Goro Abe

Designers

Hiroji Kiyotake

Tomoyoshi Yamane

Takehiko Hosokawa

Masani Ueda

Isao Hirano

Shinya Sano

Ryuichi Nakada

Ko Takeuchi

Takayasu Morisawa

Music

Ryoji Yoshitomi

Voice

Charles Martinet

Junko Yoshitomi

James Mesbur

Ayumi Shimokawa

Artwork

Yasuo Inoue

Sachiko Nakamichi

Special Thanks

 • T. Harada
 • H. Momose
 • H. Sugino
 • M. Hattori
 • T. Morita
 • K. Nakamichi
 • F. Miyamoto
 • K. Yoshimura
 • Y. Mantani
 • W. Trinen

Super Mario Club

 • T. Hosoi
 • T. Nishizawa
 • M. Kawakita
 • T. Suganuma
 • Y. Eguchi
 • H. Katsui
 • M. Syukutani
 • Y. Matsumoto
 • M. Fukushima
 • H. Miysohi
 • H. Ookura
 • M. Mori
 • Y. Murata
 • H. Takeda
 • Y. Ikeda
 • H. Takagi
 • K. Ibata
 • M. Mukai
 • M. Hirose
 • Y. Hashimoto
 • M. Takahashi
 • N. Iwata
 • K. Miyake
 • S. Mutou
 • H. Inaba
 • R. Kodama

Trivia

 • Credits running time: 3 minutes and 20 seconds.

Video

Wario Land 4 Credits03:57

Wario Land 4 Credits

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.