FANDOM


These are the credits for Wii Fit.

Producer

Tadashi Sugiyama

Director

Hiroshi Matsunaga

Training Director

Motoi Okamoto

Jogging Director

Keizo Ota

Assistant Director

Arisa Hosaka

Hardware Director

Takeshi Nagareda

Design Director

Yoshiyuki Oyama

Sequence Director

Kunio Watanabe

Field Design

Jun Takamura

Eiji Mukao

Mari Shibata

Character Design

Takafumi Kiuchi

Hirohito Shinoda

Screen Design

Emi Tomita

Hidekazu Ota

Hiroko Tsuji

Takako Ishii

Tsubasa Sakaguchi

Effect Design

Sayaka Yano

3D Modelling

Shuhan Goya

3D Animation

Yuko Yoshimura

Takahiro Koizumi

Program Director

Katsuhito Nishimura

Program

Shigehiro Kasamatsu

Yuji Sawatani

Masaro Sakakibara

Kiyoshi Koda

Kenji Matsutani

Hiroshi Umemiya

Nobuhiro Sumiyoshi

Atsushi Sakaguchi

Koji Sakai

Kenta Sato

Program Support

Tsutomu Kaneshige

Takuhiro Dohta

Yusuke Shibata

Music

Toru Minegishi

Manaka Tominaga

Shiho Fujii

Sound Effects

Yohei Miyagawa

Sanae Susaki

Ryoji Yoshitomi

Motion Capture Supervision

Kazuki Mineo

Yoko Maeda

Shunichi Harano

Training Supervisor

Kaoru Matsui

Artwork

Yasuo Inoue

Kazuya Yoshioka

Ryo Koizumi

Motoki Fujita

Keizo Takagi

Hardware Design

Yasuhisa Kitano

Shinji Yamamoto

Masahiro Urata

Naoto Kobe

Hitoshi Yamazaki

Technical Support

Toru Inage

Takehiro Oyama

Debug Support

Naofumi Terazono

Debug

SUPER MARIO CLUB

Very Special Thanks

National Exercise & Sports Trainers Association

Kingrun Co. Ltd.

WELLNESS GUARDIANS

Special Thanks

Shigeki Yoshida

Takahiro Yamaguchi

Keijiro Inoue

Haruyasu Ito

Toshihiko Nakago

SRD Co. Ltd.

Digitalscape Co. Ltd.

Hosiden Corporation

Progress Manager

Keizo Kato

Mina Miyanaga

Coordinator

Yoshie Oku

Hardware Producer

Takao Sawano

General Producer

Shigeru Miyamoto

Executive Producer

Satoru Iwata