FANDOM


These are the credits to Yoshi's Woolly World

Good-Feel

Director

Atsushi Kono

Assistant Director

Naoya Abe

Planning Director

Yosuke Suda

Planning

Yusuke Nodama

Takaki Tsuchiyama

Mari Nishizaka

Yuta Bundo

Programming Director

Hironori Kuraoka

Programming

Yasuhiro Masuoka

Takashi Kamio

Takanori Mori

Yusuke Yamauchi

Satoshi Kobayashi

Yudai Shiata

Keita Sakunaga

Yasunori Fujimoto

Kei Tachibana

Shunsuke Matsuyama

Yusuke Oikawa

Takuto Nakanishi

Yuji Shibata

Jared Hays

Tomonori Kowari

Art Director

Ayano Otsuka

Technical Art

Takeharu Umada

Graphic Design

Taku Tanaka

Tsuyoshi Okahisa

Ayaka Miyazawa

Yoshie Nobe

Sachiko Hara

Makoto Kawatori

Takeshi Kawamorita

Satoko Ozaki

Kazumasa Yonetani

Eri Minemura

Ryoko Kiyama

Natsuki Aihara

Ai Fujiwara

Yukihiro Yamamoto

Miho Takahashi

Yumi Uchida

Asami Kawabata

Takeshi Okazawa

Yuta Nishino

Midori Ishibashi

Kanako Ukaji

Yoshitaka Hayashi

Kunihito Ihara

Takashi Ariga

Emiko Nishikawa

Hiroyuki Ebinuma

Masaya Anno

Music & Sound Effects

Tomoya Tomita

Misaki Asada

Game Design Concept

Madoka Yamauchi

Kentaro Sei

Programming Advisor

Koichi Yagi

Visual Concept

Tadanori Tsukawaki

Special Thanks

Yoshikazu Isono

Emi Joto

Kanna Fukui

Shoko Ando

Manabu Matsumoto

Ichino Tamaki

Producers

Etsunobu Ebisu

Keita Kawaminami

Senior Producer

Shigeharu Umezaki

Nintendo

Map & Level Design Director

Kenta Usui

Graphic Supervisors

Akiko Kato

Yo Onishi

Tsuyoshi Watanabe

Main Theme Music and Arrangement

Kazumi Totaka

Illustration

Ryusuke Yoshida

Illustration Supervisor

Yusuke Nakano

Logo Design

Kunihiro Hasuoka

Hirokazu Matsui

Artwork

Yasuko Sugiyama

Sachiko Nakamichi

Shingo Hosokawa

Tomoya Abe

Manual Editing

Keisuke Kadota

Voice

Kazumi Totaka

Atsushi Masaki

Caety Sagoian

North American Localization

NOA Localization Management

Leslie Swan

Rich Amtower

Nate Bihldorff

Tim O'Leary

Scot Ritchey

NOA Localization

Hélène Bisson-Pelland

Galia Rodríquez Hornedo

Chris Pranger

Thaddeé Wiseur

Erika Webright

European Localization

NOE Localisation Management

Michael O'Connor

Silvio Schmelz

NOE Localisation

Andrea Jaehn

Kevin Murray

Alexander Gordon

Alicia Vega Lamela

Arne Glinka

Bruno Gramigna

Cristina Solà Picas

Giaime Carbonara

Greg T. Sadownik

Marc Ambler

Marijke Pustjens

Natacha Faubert

Sabrina Jouillat

Sven Pötzl

Technical Support

Takehiro Oyama

Yasuhiro Takunaga

Yuta Arai

Shuhei Furukawa

SPD Technology Group

Testing & Quality Assurance

Mario Club Co., Ltd.

NOA Product Testing

NOE Quality Assurance

Special Thanks

Kenichiro Ashida

Kimiharu Hyodo

Yoichi Yamamoto

Project Management

Toyokazu Nonaka

Keisuke Terasaki

Associate Producers

Emi Watanabe

Nobuo Matsumiya

Producer

Takashi Tezuka

General Producer

Shinya Takahashi

Executive Producer

Satoru Iwata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.